Sundhed, trivsel & medarbejdertilfredshed

Forskere mener, at sundhedsfremmende tilbud som fysioterapi, massage og træning på arbejdspladsen styrker, og giver gladere og mere tilfredse medarbejdere.

Samtidigt er det påvist, at det også styrker virksomhedens konkurrenceevne i form af besparelser, f.eks. i reduktion af omkostninger til blandt andet sygefravær.  Over 60 procent af al sygefravær begrundes med fysiske problemstillinger, som du reducerer kraftigt eller helt kan forhindre, når du investerer i en tværfaglig behandlingsordning.

Når medarbejdere får adgang til noget så konkret og relevant som forebyggelse og behandling af deres fysiske og psykiske problemer, så tilbydes de et personalegode, der dels bliver utroligt populært, og dels giver virksomheden payback i form af goodwill og medarbejdertilfredshed.

Generelt skaber viden om ergonomi, vaner og kultur rammerne for mere sundhed, øget trivsel, øget effektivitet og reduktion i arbejdsskader og sygefravær.

Sundhed, trivsel og medarbejdertilfredshed kan godt betale sig!

Fysioterapi, ergonomi & massage

Happy2Work tilbyder en bred vifte behandlingsordninger. Hovedsageligt er der tale om fysioterapi- og massageordninger, eller tværfaglige ordninger, hvor virksomheden kan veksle mellem forskellige typer behandling. Ergonomisk undersøgelse af arbejdspladsen samt fysioterapi, massage og sundhedstjek kan kombineres eller stå selvstændigt, alt efter ønsker og behov, og tilbydes ude på virksomheden eller som firmaaftale i et af vores sundhedshuse.

Det er med en fast fysioterapeutisk ordning muligt at tilbyde behandling af de ansatte på et helt nyt niveau. Det er på denne måde nemt og tidsbesparende at få behandling, og  let tilgængelighed er afgørende for at få taget hånd om sine problematikker i en travl hverdag, inden det forværres. Hermed øges medarbejdernes trivsel og sygefraværet minimeres.

Vores massører og fysioterapeuter arbejder med fysiurgisk massage. Fysiurgisk massage er en dybdegående massage, der tager udgangspunkt i kroppens anatomiske opbygning, og som virkelig kan mærkes. Der bliver taget godt fat og arbejdet dybt i muskulaturen, så dine medarbejdere vil opleve, at de spændte og belastede muskler løsnes og afspændes. Massage bidrager overordnet til fysisk og psykisk velvære, som stressreducerende og energigivende.

En behandlingsordning giver øget produktivitet, mindre sygefravær samt øget medarbejdertilfredshed!

Kollegamotion & træning

Kollegamotion er træning på arbejdspladsen, eller lukkede hold i det lokale træningscenter, hvor alle kan være med, før, i eller efter arbejdstid.

Forskningsprojekter har bevist, at en aktiv arbejdsplads giver styrkede, gladere og mere tilfredse medarbejder.

Motion er nøglen til velvære generelt, og har positive effekter på din livskvalitet, dit sociale liv og dit daglige humør. Men også i særdeles i arbejdsøjemed, hvor aktive medarbejdere er attraktive medarbejdere, fordi de generelt er mere modstandsdygtige over for sygdom, stress og pres og bedre til at holde fokus og koncentrere sig.

Foruden alle de velkendte og åbenlyse fordele ved fysisk aktivitet, giver kollegamotion ganske enkelt god energi mellem kollegaer. Her rykker alle tættere sammen og får styrket deres indbyrdes relationer, da man er fælles om noget aktivt, sjov og meningsfuldt. Erfaringer og studier viser, at medarbejdere imellem får lettere ved at tale sammen og blive mere tilfredse medarbejdere med bedre trivsel, når de dyrker motion sammen.

Vi tilbyder alt fra aktive pauser, holdtræning og fyraftenstræning til firma-fitness-ordning og motions-events.

Kollegamotion giver sunde, attraktive medarbejder med stærkt sammenhold!

Sundhedstjek & KRAMS-rådgivning

Øg sundheden og trivslen på arbejdspladsen. Sundhedstjek er en langsigtet investering der hjælper og motiverer medarbejdere til en sundere profil, som er til gavn for medarbejderen og virksomheden.

Vi bistår virksomhedsledere i at skabe sunde rammer for medarbejderne på områderne kost, rygning, alkohol, motion og stress (KRAMS). I samarbejde med virksomhedslederne arbejdes der systematisk og strategisk med virksomhedens sundhedsindsatser, og herigennem integrerer sundhed i ordets bredeste forstand i virksomhedens daglige drift.

Ved sundhedstjek måles den enkelte medarbejder på en række forskellige og anerkendte parametre, herunder blodtryk, fedtindhold i blodet, kondital, vægt, sundhedsalder mm. Ud fra disse målinger kan vores sundhedskonsulenter give medarbejderen et billede af dennes helbredstilstand. Hver  medarbejder for deres egen sundhedsrapport, hvori deres sundhedsniveauet beskrives og vores anbefalede handlingsinitiativer. På virksomhedsniveau leveres en anonymiseret rapport, baseret på virksomhedens totalsundhed.

Vi følger altid op med sundhedsfremmende tiltag og anbefalinger der matcher den enkelte virksomhed.

Viden om sundhedsfremmende tiltag, vaner og kultur skaber rammerne for mere sundhed, øget trivsel og effektivitet og mindre sygefravær!

Individuel løsning

Alle vores ydelser kan kombineres og tilpasses jeres behov. Lad os sammen finde den bedste løsning for jer.