Sundhed i bevægelse

Happy2Work er en del af projektorganisationen Sundhed i bevægelse.

Projektorganisationen Sundhed i bevægelse er stiftet i 2015 og er ejet af 3 store, lokalt funderede Sundhedshuse på Sjælland. Ideen om Sundhed i bevægelse er opstået ud fra ønsket om at samle viden, kompetencer og faglighed fra små enheder, og sammen skabe fællesskab og synergier på tværs af faggrupper og geografi.

Sundhed i bevægelse er bredt fagligt funderet og tilbyder tilsammen en lang række sundhedsfaglige ydelser fordelt på mere end 15 forskellige faggrupper.

Sundhed i bevægelse har til formål at facilitere det positive og konstruktive samarbejde på det primære sundhedsfaglige område. Vi bevæger samarbejdet i en retning hvor viden, kompetencer og faglighed forenes i en optimal løsning, til glæde for både virksomhederne, medarbejdere og fællesskabet.

Sammen arbejder vi hele tiden på, fortsat at kunne sikre de bedste sundhedstilbud på markedet.

Sammen skaber vi glæde og bevægelse.

Vores værdigrundlag hviler på respekten for det enkelte individ og troen på, at alle mennesker kan udvikle sig ved at handle. De bedste betingelser for udvikling sker når man får indflydelse, lyttes til og har reelt ejerskab over eget liv, og de mål der opstilles. Med det som udgangspunkt er vores mission at skabe bevægelse, udvikling og glæde.

Læs mere om de enkelte Sundhedscentre og igangværende projekter her: